top of page

          הטיפול האוסטאופתי מתאים את עצמו לכל מטופל          תוך כדי התחשבות בגוף המטופל , במטרה להקל על כאבו ולשקם את מצבו הפיזיולוגי.

 

בממוצע טיפול אוסטאופתי נמשך כ 45 דקות למבוגר.
 
תחילה יוצגו בפני המטופל סדרת שאלות הקשורות להיסטורית הכאב שלו,תוך כדי תיאור הכאב והמוגבלויות התנועתיות שנגרמות כתוצאה מכך.
 
 
לאחר מכן האוסטאופת יבצע סדרת בדיקות ממוקדות באזור הכואב או המוגבל.
 
באותו אופן מבוצעות בדיקות באזורים אשר קשורים בקשר ישיר או לא ישיר עם אזור זה, בדיקות אלו עוזרות לנו לקבוע האם קיים קשר ממשי המצריך טיפול.
 
בעזרת כל הנתונים אשר האוסטאופת צבר, כעת הוא יכול להחליט על הכיוון הטיפולי המיטבי בשביל המטופל.
 
באמצעות טכניקות ידיים עדינות האוסטאופת יטפל במקום הכואב,ובאזורים המושפעים מאזור זה.
 
הטיפול יכול גם להיות מכוון כלפי אזורים שכנים במידה והאוסטאפת חושד כי הם משפיעים על הכאב הראשוני או יגרמו לכאב בעתיד.
 
הטיפול האוסטאופתי הוא טיפול מרפא וגם טיפול מונע.

 

הטיפול

הטיפול האוסטאופתי מתאים את עצמו לכל מטופל תור כדי התחשבות בגוף המטופל, במטרה להקל על כאבו ולשקם את מצבו הפיזיולוגי

bottom of page